МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И УСТОЙЧИВА ДЕМОКРАЦИЯ (МЕЛИА ОБСЕРВАТОРИЯ) – ПЪРВИ ПИЛОТЕН СЕМИНАР ЗА ТЕСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ, 21 СЕПТЕМВРИ 2022, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.

Първият семинар за тестване на образователните материали, създадени в рамките на проекта „Медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ (Обсерватория MELIA) с представители на начлани и средни училища, университети, държвни институции, журналисти и неправителствени организации се проведе на 21 септември в София, България. Семинарът беше организиран от Изследователски Център “Регионалното и глобалното развитие” (РЕГЛО),…

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ НА ТЕМА „MEDIA LITERACY OBSERVATORY FOR ACTIVE CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE DEMOCRACY“, MELIA OBSERVATORY НА 21 СЕПТЕМВРИ И 13 ОКТОМВРИ 2022 Г. В СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.

Каним ви да участвате в пилотно обучение в рамките на проект „Медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ (MELIA Observatory). Като част от проекта ще подготвим инструменти за анализ на медийно съдържание, инструменти за обучение и политически препоръки за надграждане на медийната грамотност във връзка с други граждански умения. Семинарът ще се проведе в…

REGLO hosted the 3rd Steering committee meeting of the MELIA Observatory project on 3rd December 2021

REGLO hosted the 3rd Steering committee meeting of the MELIA Observatory project on 3rd December 2021 The Research Centre Regional and Global Development (REGLO) hosted the 3rd Steering committee meeting of the MELIA Observatory project on 3rd December 2021. Unfortunately, due to COVID-19 restrictions, the meeting was organized again online and not in person as…

УЛЕСНЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

УЛЕСНЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Проектът KnowING IPR отива към успешно завършване. Неговата цел е да се стимулират иновациите в Дунавския регион чрез управление на знанието и на Правата за интелектуална собственост. Проектът ще подобри рамковите условия за иновации в Дунавския регион с помощта на транснациолната платформа KnowlNGHubWebPortal. Тя предлага напълно оборудвана инфраструктура…

MELIA OBSERVATORY – INVITATION TO MELIA OBSERVATORY KICK-OFF EVENT

16-10-2020 International consortium of partners is organizing the kick-off event of the project MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy. The project is co-financed by the Danube Transnational Programme. The kick-off event will take place online hosted by School of Advanced Social Studies in Nova Gorica Slovenia, on 22 October 2020. Kick-off event is a forum where…

Workshops in Sunny Beach, Bulgaria, September 2019

KnowING IPR brings together advanced knowledge and technology to the field of Intellectual property rights (IPR). It enables pooling and exploiting of existing innovation knowledge and increased IPR-based opportunities. The main result of the KnowING IPR project will be a practical solution in the form of an open-access KnowING Hub online platform providing knowledge extraction from patent databases, advanced analytics,…

Partnership Meeting in Budapest, August 2019

On 30th of August 2019 Partnership Meeting with 1st Year Review of KnowING IPR – Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management project has taken place. The host of the activity was the Budapest Chamber of Commerce and Industry. Prof. Yantsislav Yanakiev, the Chair of the Governing Council of REGLO…