УЛЕСНЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

УЛЕСНЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Проектът KnowING IPR отива към успешно завършване. Неговата цел е да се стимулират иновациите в Дунавския регион чрез управление на знанието и на Правата за интелектуална собственост. Проектът ще подобри рамковите условия за иновации в Дунавския регион с помощта на транснациолната платформа KnowlNGHubWebPortal. Тя предлага напълно оборудвана инфраструктура…