5th Steering Committee Meeting (SCOM) and the Final International MELIA Observatory Conference 8th and 9th of November 2022 in Budapest, Hungary

Prof. Yantsislav Yanakiev, the Chair of the Governing Council of the Research Centre Regional and Global Development (REGLO), Sofia, Bulgaria participated in Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy 5th Steering Committee Meeting (SCOM) and the Final International MELIA Observatory Conference 8th and 9th of November 2022 in Budapest, Hungary. The host and…

Details

Media Literacy for Active Citizenship and Sustainable Democracy (MELIA Observatory) – second pilot TESTING WORKSHOP with YOUTH EDUCATORS, 13th october 2022, SOFIA, BULGARIA

The second workshop for pilot testing of the education materials produced in the framework of the Media Literacy for Active Citizenship and Sustainable Democracy (MELIA Observatory) project with youth educators (both formal and informal) took place on 13 October 2022 in Sofia, Bulgaria. Teachers from elementary and high schools, representatives of the Bulgarian Academy of…

Details

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И УСТОЙЧИВА ДЕМОКРАЦИЯ (МЕЛИА ОБСЕРВАТОРИЯ) – ПЪРВИ ПИЛОТЕН СЕМИНАР ЗА ТЕСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ, 21 СЕПТЕМВРИ 2022, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.

Първият семинар за тестване на образователните материали, създадени в рамките на проекта „Медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ (Обсерватория MELIA) с представители на начлани и средни училища, университети, държвни институции, журналисти и неправителствени организации се проведе на 21 септември в София, България. Семинарът беше организиран от Изследователски Център “Регионалното и глобалното развитие” (РЕГЛО),…

Details

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ НА ТЕМА „MEDIA LITERACY OBSERVATORY FOR ACTIVE CITIZENSHIP AND SUSTAINABLE DEMOCRACY“, MELIA OBSERVATORY НА 21 СЕПТЕМВРИ И 13 ОКТОМВРИ 2022 Г. В СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.

Каним ви да участвате в пилотно обучение в рамките на проект „Медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ (MELIA Observatory). Като част от проекта ще подготвим инструменти за анализ на медийно съдържание, инструменти за обучение и политически препоръки за надграждане на медийната грамотност във връзка с други граждански умения. Семинарът ще се проведе в…

Details

REGLO hosted the 3rd Steering committee meeting of the MELIA Observatory project on 3rd December 2021

REGLO hosted the 3rd Steering committee meeting of the MELIA Observatory project on 3rd December 2021 The Research Centre Regional and Global Development (REGLO) hosted the 3rd Steering committee meeting of the MELIA Observatory project on 3rd December 2021. Unfortunately, due to COVID-19 restrictions, the meeting was organized again online and not in person as…

Details

УЛЕСНЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

УЛЕСНЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВАТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Проектът KnowING IPR отива към успешно завършване. Неговата цел е да се стимулират иновациите в Дунавския регион чрез управление на знанието и на Правата за интелектуална собственост. Проектът ще подобри рамковите условия за иновации в Дунавския регион с помощта на транснациолната платформа KnowlNGHubWebPortal. Тя предлага напълно оборудвана инфраструктура…

Details

MELIA OBSERVATORY – INVITATION TO MELIA OBSERVATORY KICK-OFF EVENT

16-10-2020 International consortium of partners is organizing the kick-off event of the project MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy. The project is co-financed by the Danube Transnational Programme. The kick-off event will take place online hosted by School of Advanced Social Studies in Nova Gorica Slovenia, on 22 October 2020. Kick-off event is a forum where…

Details